Title: Vlastní čísla Laplaceova operátoru
Authors: Javorská, Jana
Advisor: Tomiczek Petr, RNDr. CSc.
Referee: Girg Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32350
Keywords: laplaceův operátor;vlastní čísla;rayleighův podíl;faber-krahnova nerovnost
Keywords in different language: the laplace operator;eigenvalues;the rayleigh quotient;faber-krahn inequality
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vlastními čísly Laplaceova operátoru a jejich vlastnostmi. Postupně jsme představili úlohu na vlastní čísla Laplaceova operátoru v jedné a následně i ve dvou dimenzích. Dále jsme ukázali významné vlastnosti těchto vlastních čísel a způsob jak zjistit jejich přibližnou hodnotu. V poslední části této práce jsme zkoumali závislost vlastních čísel na množině, kde Laplaceovu úlohu na vlastní čísla řešíme.
Abstract in different language: This thesis deals with Eigenvalues of Laplace operator and with their properties. We have gradually introduced a Laplace eigenvalue problem in one, and then in two dimensions. We have also shown the significant properties of these eigenvalues and the way to determine their approximate value. In the last part of this thesis we investigated the dependence of eigenvalues on the set where Laplace eigenvalue problem is solved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlastni_cisla_Laplaceova_operatoru.pdfPlný text práce880,19 kBAdobe PDFView/Open
PV_Javorska.pdfPosudek vedoucího práce715,49 kBAdobe PDFView/Open
PO_Javorska.pdfPosudek oponenta práce56,57 kBAdobe PDFView/Open
OB_Javorska.pdfPrůběh obhajoby práce319,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.