Title: Vybrané prediktivní modely pro výsledky zápasů NBA
Authors: Ondříček, Jan
Advisor: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Referee: Marek Patrice, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32351
Keywords: ranking;keenerova metoda;elo rating;pagerank;four factors;predikce výsledků nba
Keywords in different language: ranking;keener's method;elo rating;pagerank;four factors;prediction of nba results
Abstract: Cílem této práce je pokusit se pomocí vybraných rankingových modelů, predikovat výsledky zápasů NBA a porovnat úspěšnost predikce těchto modelů mezi sebou a se sázkovou kanceláří. Vybrány byly tři modely, a to Keenerova metoda, Elo rating a PageRank. Pro každý z modelů byly použity pro predikci tři typy informací o výsledcích utkání, které metody zohledňují. Tyto typy jsou: pouze výsledek utkání (výhra/prohra), výsledné skóre utkání a Four Factors (čtyři faktory významně ovlivňující výsledky utkání) s použitím původně navržených vah a určením vah pomocí logistické regrese. Úspěšnost predikce je v této práci analyzována pro každou sezonu zvlášť a hodnotícím kritériem pro srovnání modelů a sázkové kanceláře je průměrná procentuální úspěšnost predikce ze všech sledovaných sezon.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to try to predict NBA results using selected ranking models and to compare the predictive success of these models with each other and with a betting office. Three models were selected, namely Keener's method, Elo rating and PageRank. For each of these models, three types of information about game results were used. These types are: only match result (win/loss), final score Four Factors (four factors significantly affecting match results) using originally designed weights and determination of weights by logistic regression. The predictive success is analyzed for each season separately and the criterion for the models and the betting office comparison is the average value of the predictive success during all studied seasons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Ondricek.pdfPlný text práce22,32 MBAdobe PDFView/Open
PO_Ondricek.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
PV_Ondricek.pdfPosudek vedoucího práce574,81 kBAdobe PDFView/Open
OB_Ondricek.pdfPrůběh obhajoby práce337,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.