Title: \vyraz{L(p,q)} - ohodnocení grafů
Other Titles: L(p,q)-labeling of graphs
Authors: Šiková, Karolína
Advisor: Holub Přemysl, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Čada Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32353
Keywords: teorie grafů;l(2;1)-ohodnocení grafů;základní třídy grafů;produkty grafů;cirkulační grafy;kneserovy grafy;podrozdělení grafů;zobecněné petersenovy grafy;prismy;regulární sítě
Keywords in different language: graph theory;l(2;1)-labelling of graphs;basic graphs classes;planar graphs;cartesian products of graphs;circular graphs;kneser graphs;subdivisions of graphs;generalized petersen graphs;prisms;regular grids
Abstract: Tato práce se zabývá L(2,1)-ohodnocením grafů a zkoumá horní a dolní mez pro číslo lambda(2,1). Práce dále shrnuje známé výsledky v oblasti základních tříd grafů, rovinných grafů, produktů grafů, cirkulačních grafů, Kneserových grafů, podrozdělení grafů, zobecněných Petersenových grafů, prisem a regulárních sítí. V práci jsou publikovány vlastní výsledky týkající se hledání horní hranice či přesné hodnoty lambda(2,1) pro některé cirkulační grafy, které vylepšují doposud známou obecnou horní mez a jsou v ní dokázany horni meze pro lambda(2,1) Kartézskeho produktu nekonečných regulárních sítí a nekonečné cesty.
Abstract in different language: This thesis deals with a L(2,1)-labelling of graphs and studies upper and lower bounds on the number lambda(2,1). The thesis further summarizes known results on the number lambda(2,1) of basic graphs classes, planar graphs, Cartesian products of graphs, circular graphs, Kneser graphs, subdivisions of graphs, generalized Petersen graphs, prisms and regular grids. In the thesis some new upper bounds or exact values on lambda(2,1) for some circular graphs are shown. These bounds improve a previously known general bound. There are also proven some upper bounds for Cartesian products of infinite regular grids and the infinite path.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka_sikova.pdfPlný text práce312,77 kBAdobe PDFView/Open
PO_Sikova.pdfPosudek oponenta práce75,54 kBAdobe PDFView/Open
PV_Sikova.pdfPosudek vedoucího práce949,76 kBAdobe PDFView/Open
OB_Sikova.pdfPrůběh obhajoby práce261,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.