Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČada Roman, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠpaček, Ondřej
dc.contributor.refereeTeska Jakub, RNDr. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-19
dc.date.accessioned2019-03-15T10:18:29Z-
dc.date.available2017-10-2
dc.date.available2019-03-15T10:18:29Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-24
dc.identifier75558
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32354
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá Ramseyovou teorií. Jsou zde shrnuty základní výsledky Ramseyovy teorie na grafech a online Ramseyovy teorie. V poslední kapitole se zabýváme horním odhadem online Ramseyova čísla pro sudé a liché kružnice.cs
dc.format27 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectramseyova teoriecs
dc.subjectonline ramseyova teoriecs
dc.subjectramseyovo číslocs
dc.subjectonline ramseyovo číslocs
dc.subjectodhady ramseyových číselcs
dc.subjecthorní odhad online ramseyových čísel kružnic.cs
dc.titleProblémy Ramseyova typu na grafechcs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with Ramsey theory. There are summarized the basic results of Ramsey theory on graphs and online Ramsey theory. In the last chapter we are dealing with upper bound for online Ramsey numbers of even and odd cycles.en
dc.subject.translatedramsey theoryen
dc.subject.translatedonline ramsey theoryen
dc.subject.translatedramsey numberen
dc.subject.translatedonline ramsey numberen
dc.subject.translatedbounds for ramsey numbersen
dc.subject.translatedupper bound for online ramsey numbers of cycles.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ospacek.pdfPlný text práce344,17 kBAdobe PDFView/Open
PV_Spacek.pdfPosudek vedoucího práce65,06 kBAdobe PDFView/Open
PO_Spacek.pdfPosudek oponenta práce815,21 kBAdobe PDFView/Open
OB_Spacek.pdfPrůběh obhajoby práce248,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.