Title: Činnosti vedoucí ke správnému chápání rovinných útvarů \nl{}na 1. stupni
Other Titles: Activities leading to a correct understanding of Planar Shapes at Primary School
Authors: Stará, Lucie
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Referee: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32433
Keywords: rovinné útvary;čtverec;obdélník;trojúhelník;mnohoúhelník;kruh
Keywords in different language: planar shapes;a square;a rectangle;a triangle;a polygon;a circle
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá činnostmi vedoucími k správnému chápání rovinných útvarů na 1. stupni ZŠ. Teoretická část popisuje vlastnosti všech rovinných útvarů, se kterými se žáci běžně setkávají ve svém životě. Rozbor učebnic poukazuje na to, jaké učivo o rovinných útvarech se žáci učí v jednotlivých ročnících 1. stupně. Praktická část je zaměřena na realizaci činností, které žákům napomáhají ke správnému chápání rovinných útvarů.
Abstract in different language: This diploma thesis ocuppies with the activities leading to the correct understanding of planar shapes at the primary school. The theoretical part describes the characteristics of all planar shapes that pupils normally meet in their lives. The analysis of math textbooks shows the curriculum of planar shapes in individual grades of primary school. The practical part is focused on realization of activities that help pupils to understand planar shapes correctly.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Lucie Stara.pdfPlný text práce5,7 MBAdobe PDFView/Open
posudek_stara.pdfPosudek oponenta práce606,8 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Stara584.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Protokol Stara605.pdfPrůběh obhajoby práce394,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.