Title: Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů
Other Titles: An Analysis of the efficiency of business processes
Authors: Bílý, Michal
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32533
Keywords: výrobní proces;efektivita;úzká místa;produktivita
Keywords in different language: production process;efficiency;bottleneck;productivity
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a efektivnost výrobních procesů ve strojírenské divizi podniku Persa, a.s. Tento podnik se zabývá výrobou dílů z uhlíkových ocelí pro stavební, skladovací a zemědělské stroje. Jsou zde popsány a analyzovány dosažené hospodářské výsledky z uplynulých let. V práci jsou popsány možné moderní nástroje pro zvyšování efektivity jeho výrobních procesů a z nich jsou vybrány ty vhodné pro výrobní závod Persa, a.s. Na základě analýzy vybraných výrobních procesů jsou navrženy některá zlepšení vedoucí ke zvýšení efektivity výroby při tryskání, obrábění a dělení materiálů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on analysis and efficiency of production processes in engineering division of Persa, a.s. company. The company focuses on the production of the pieces from carbon steel for construction, storing and agricultural machines. There ached economic out turns from the past years are described and analysed in this thesis. There are also the descriptions of possible modern tools for rising the efficiency of the production processes and the most suitable ones for Persa, a.s. are chosen. Some improvements leading to the increase of the production efficiency during blasting, machining and division of the materials are suggested based on the analysis of selected production processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Michal Bily.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
Bily_OP.pdfPosudek oponenta práce671,46 kBAdobe PDFView/Open
Bily_VP.pdfPosudek vedoucího práce763,89 kBAdobe PDFView/Open
Bily_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce127,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.