Title: Podnikatelský plán pro zavedení nové služby na trh
Other Titles: Business plan for the introduction of new service on the market
Authors: Braun, Michal
Advisor: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Čížek Petr, Ing. Ph.D., M.A.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32547
Keywords: podnikatelský plán;lean canvas;online marketing;seo;služba
Keywords in different language: business plan;lean canvas;online marketing;seo;service
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu pro zavedení nové služby na trh. Jako metoda je využit podnikatelský plán Lean Canvas.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed on business plan for introduction of new service on the market. As a method is used business plan Lean Canvas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Braun - Finalni verze.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
BP-Braun-VP.pdfPosudek vedoucího práce602,51 kBAdobe PDFView/Open
BP-Braun-OP.pdfPosudek oponenta práce625,23 kBAdobe PDFView/Open
Braun - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce141,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.