Title: Stabilita budovy hraničního přechodu po nárazu do středového pilíře
Authors: Zápotocký, Robert
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32638
Keywords: statické posouzení;příhradová konstrukce;pilíř;ocelové pruty;dolní pas;horní pas;diagonála;stropní nosník
Keywords in different language: lattice structure;steel bars;restaurant;building permit docementatiton;static assessments;architectural design;reinforced conrete structure
Abstract: Předmětem této diplomové práce je posouzení stability hraničního přechodu po nárazu do středového pilíře pomocí statického posouzení. Tato práce navazuje na závěrečnou práci vytvořenou v bakalářském studiu, jejímž tématem byl návrh hraničního přechodu. Statické posouzení stavby je provedeno podle platných norem ČSN EN včetně jejich příloh. Tyto posudky, vnitřní síly a deformace byly provedeny v programech FIN EC 2018 a GEO5 2018 CS, které používají metodu konečných prvků.
Abstract in different language: The subject of this diploma thesis is the stability assessment of the border crossing building after an impact into the central pillar by means of static assessment. This project follows on the final thesis created during the bachelor's studies, which was the subject of the proposal the border crossing building. The static assessment of the building is carried out in accordance with the valid CSN EN standards, including their attachments. These testimonials, internal forces and deformations were created in the FIN 2018 and GEO5 2018 CS programs using the finite element method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Robert_Zapotocky_Diplomova_prace_Stabilita_budovy_hranicniho_prechodu_po_narazu_do_stredoveho_pilire.pdfPlný text práce9,47 MBAdobe PDFView/Open
Zapotocky_oponent.pdfPosudek oponenta práce276,15 kBAdobe PDFView/Open
Zapotocky_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,71 kBAdobe PDFView/Open
Zapotocky_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce174,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.