Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLukáš, Ladislav
dc.contributor.authorŠamanová, Karolína
dc.contributor.refereeGangur, Mikuláš
dc.date.accepted2012-01-18
dc.date.accessioned2013-06-19T06:33:14Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:33:14Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-12-08
dc.identifier47873
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3266
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na analýzu výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu. V práci jsou definovány základní pojmy dané problematiky, teoretická východiska oceňování akcií, základní východiska měření výnosů a charakteristika základních investičních rizik a jeho dělení. V praktické části práce je analyzována výnosnost vybraných akciových titulů (ČEZ, a.s., Komerční banka, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Unipetrol, a.s., Philip Morris, a.s.) a je proveden výpočet směřující k získání efektivní množiny akciových portfolií s využitím Markowitzova, Blackova a Tobinova modelu.cs
dc.format110 s. (177 071 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectakciecs
dc.subjectakciový trhcs
dc.subjectriziko investicecs
dc.subjectvýnos investicecs
dc.subjectMarkowitzův modelcs
dc.subjectBlackův modelcs
dc.subjectTobinův modelcs
dc.titleAnalýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhucs
dc.title.alternativeAnalysis of profitability of shares traded on the Czech stock marketen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra ekonomie a kvantitativních metodcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe present work is focused on analyzing of profitability of shares traded on the Czech stock market. In the study are defined the basic concepts of the issue, the theoretical bases of valuation of shares, the basic points of measurement proceeds and the characteristics of the underlying investment risk and its division. In the practical part of the thesis is analyzed the profitability of selected equities (CEZ,SpA, Commercial Bank,SpA, Telefónica O2 Czech Republic,SpA, Unipetrol,SpA, Philip Morris,SpA) and is performed the calculation in order to obtain a set of efficient portfolios with using Markowitz's, Black's and Tobin's model.en
dc.subject.translatedshareen
dc.subject.translatedstock marketen
dc.subject.translatedrisk of investmenten
dc.subject.translatedreturn of investmenten
dc.subject.translatedMarkowitz´s modelen
dc.subject.translatedBlack's modelen
dc.subject.translatedTobin's modelen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samanova K - K09N0166P - DP2012.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open
posudek Samanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce818,91 kBAdobe PDFView/Open
posudek Samanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce627,59 kBAdobe PDFView/Open
prubeh Samanova.pdfPrůběh obhajoby práce175,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.