Title: Tvorba SW modulů pro počítačovou podporu KEM/PMO v OOP Java
Other Titles: Creation of Software Modules for KEM/PMO Computer Aided Support in OOP Java
Authors: Sloup, Petr
Advisor: Lukáš, Ladislav
Referee: Gangur, Mikuláš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3267
Keywords: systémy hromadné obsluhy;teorie zásob;Java;grafická uživatelská rozhraní
Keywords in different language: queuing systems;inventory theory;Java;graphic user interfaces
Abstract: Předmětem předložené práce je počítačový program vytvořený za účelem podpory KEM/PMO. Program řeší stěžejní oblasti zmíněného předmětu, jako jsou systémy hromadné obsluhy a modely teorie zásob. Je programován v jazyce Java a vytvářen byl ve vývojovém prostředí Eclipse. V této práci je uveden pouze nutný teoretický základ pro výše uvedenou problematiku, především se zde seznamujeme s programem a učíme se s ním zacházet. Na závěr jsou počítány modelové příklady, na nichž je demonstrováno vytvořené programové řešení.
Abstract in different language: The subjekt of this Thesis is a computer application designed for KEM/PMO computer aided support. The application solves key areas of KEM/PMO, such as queuing systems and inventory theory. It is programed in Java and was created in a development environment Eclipse. There is only necessery theoretical background given in this Thesis for the above mentioned issues, it is particularly focused on using the application. In the final part model examples are solved, in which the created software solution is demonstrated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K10N0007P_SLOUP_Petr_DP_4_2012.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFView/Open
Sloup - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce962,82 kBAdobe PDFView/Open
Sloup - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce586,66 kBAdobe PDFView/Open
Sloup.pdfPrůběh obhajoby práce354,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.