Title: Návrh a implementace výukové hry typu zebra
Other Titles: Creation of Einstein?s puzzle educational game
Authors: Černohouz, Vít
Advisor: Gangur, Mikuláš
Referee: Plevný, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3270
Keywords: logika;Einsteinova úloha;zebra;hlavolamy;programování;Java
Keywords in different language: logic;Einstein´s problem;zebra;brain-teasers;programming;Java
Abstract: Předložená práce se soustřeďuje na implementaci aplikace generující zadání k logickým úlohám typu zebra. Hlavní náplní vytvoření takového software je definování typů indicií (predikátů), algoritmů pro generování všech indicií k danému řešení a minimální množiny indicií postačující k dosažení řešení. Toto řešení bylo předem definováno uživatelem. Pro definování tohoto řešení uživatelem aplikace zahrnuje jednoduché grafické uživatelské rozhraní umožňující zadání úlohy a jejího řešení v několika krocích. Program je dále rozšiřitelný. Mohou být definovány a přidány další typy indicií pro různější a rozmanitější vygenerované úloh. A dále vytvoření herní verze aplikace, která by umožnila řešit hráči úlohy vygenerované původní částí aplikace.
Abstract in different language: This work aims to creation of application which generates set of hints to Einstein?s logic game. The core of the creation of such software lies in definition of types of hints (predicates), algorithms which generates the set of all possible hints to a solution, minimal set of hints to a solution. Before generating these sets the solution is defined by the user. For this definition the application includes simple graphical user interface which allows user to define problem and its solution in several steps. The work is extendable further. Other types of hints could be defined and added to make generated problems more diverse and various. And the second is extension of the application with a game environment for users who want to play Einstein?s problems generated by the former part of application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cernohouz_Vit_DP.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Cernohouz - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Cernohouz - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce739,43 kBAdobe PDFView/Open
Cernohouz.pdfPrůběh obhajoby práce238,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.