Title: Projekt implementace strategického programu organizace
Other Titles: The Project of Implementation of Strategic Programme of Organization
Authors: Hablová, Barbora
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Čížek Petr, Ing. Ph.D., M.A.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32780
Keywords: strategický plán;finanční plán;analýza prostředí;analýza rizik;controlling
Keywords in different language: strategic plan;financial plan;company environment;risk analysis;controlling
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na projekt implementace strategického programu organizace XYZ s.r.o. zabývající se autorizovaným prodejem a servisem vozů prémiové značky. Práce je zpracována na základě prolínání teoretických a praktických částí v logických souvislostech. V úvodu je společnost a její nabízené produkty a služby charakterizovány. Dále je specifikován střednědobý strategický plán, na který navazuje analýza podnikatelského prostředí. Následně je vybrána vhodná strategie vedoucí k naplnění strategického plánu. Dlouhodobé cíle jsou rozpracovány na krátkodobé, z nichž se vycházelo při sestavení finančního plánu. Na základě analýzy rizik je provedena citlivostní analýza a jsou zpracovány scénáře. Předposlední část se zabývá implementací strategického plánu pomocí strategických akcí a v závěru práce je provedeno vyhodnocení této implementační fáze.
Abstract in different language: Thesis is focused on Project of Implementation of Strategic Programme of Organization XYZ. The company is an authorized dealer and service centre of the premium brand cars. In this thesis are interwined theoretical to the practical part in a logical context. An introductory chapter includes characteristic of the company and its portfolio of offered products and services. The next chapter is focused on the definition of the medium-term strategic plan, followed by an analysis of the company environment. The following is select the optimal strategy leading to the fulfillment of the plan. Long-term goals are divided into short-term goals. In the following chapter is created a financial plan that respect short-term goals. Based on the risk analysis, the sensitivity analysis and the risk scenarios are processed. In the penultimate section is the implementation of the plan by the strategic actions and in the end, there is an assessment of the implementation phase.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Barbora_Hablova.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
DP-Hablova-OP.pdfPosudek oponenta práce536,98 kBAdobe PDFView/Open
DP-Hablova-VP.pdfPosudek vedoucího práce557,67 kBAdobe PDFView/Open
Hablova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce118,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.