Title: Zhodnocení vyspělosti systému projektového managementu v organizaci
Other Titles: Evaluation of the maturity of the project management system in organization
Authors: Charnyshova, Darya
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32782
Keywords: projekt;zralost projektového managementu;modely zralosti;p3m3
Keywords in different language: project;project management maturity;maturity models;p3m3
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce je provedení analýzy a vyhodnocení zralosti v české společnosti G - Team a.s. pomocí vybraného modelu měření zralosti. Práce se zabývá jak základními pojmy jako projekt a projektové řízení tak i rozborem modelů hodnocení zralosti projektového managementu z praktického hlediska. Hodnocení úrovně zralosti ve vybrané organizaci bylo provedeno na základě modelu Projekt, Program, Portfolio Management Maturity Model prostřednictvím dotazníkového šetření. Analýza získaných výsledků umožnila určení celkové úrovně zralosti společnosti G - Team a.s. Na základě výsledků provedeného hodnocení práce se zaměřuje na navržení postupu pro zlepšení úrovně projektového řízení v dané společnosti.
Abstract in different language: The main aim of these diploma thesis is to analyze and evaluate maturity level in the Czech company G - Team by using the selected model of maturity measurement. This thesis deal with the basic terms such as project and project management as well as analysis of project management maturity models from a practical point of view. The evaluation of the maturity level in in the particular organization was based on the Project, Program, Portfolio Management Maturity Model through questionnaire survey. The analysis of the obtained results made it possible to determinate the overall maturity level of the G - Team company. Based on the results of the evaluation, the thesis focuses on the proposed procedures to increase the project management maturity level in this company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K16N0014P_Charnyshova Darya_Diplomova prace.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
DP-Charnyshova-VP.pdfPosudek vedoucího práce510,29 kBAdobe PDFView/Open
DP-Charnyshova-OP.pdfPosudek oponenta práce751,97 kBAdobe PDFView/Open
Charnyshova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce129,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.