Název: Analýza a optimalizace systému řízení kvality ve vybraném podniku
Další názvy: Analysis and optimalization of the Quality Management System in selected company
Autoři: Wiltschko, Radek
Vedoucí práce/školitel: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Oponent: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32787
Klíčová slova: kvalita;systém managementu kvality;řízení kvality;klíčové ukazatele výkonnosti (kpi);iso 9001;iatf 16949;pdca
Klíčová slova v dalším jazyce: quality;quality management system;quality management;key performance indicators (kpi);iso 9001;iatf 16949;pdca
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací systému managementu kvality ve vybraném podniku. V první kapitole je charakterizován vybraný podnik. V následující kapitole je po teoretické stránce popsána problematika systémů řízení kvality, včetně vymezení základních pojmů kvalita a řízení kvality. Dále je pak v souladu s normou ISO 9001 charakterizován procesní přístup a cyklus PDCA. Ve třetí kapitole je provedena analýza současného stavu systému managementu kvality v podniku. V poslední kapitole jsou na základě provedené analýzy navržena opatření pro zlepšení systému managementu kvality v podniku a je provedena analýza jejich dopadu včetně kalkulace nákladů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is goaled to an analysis and optimization of the Quality Management System in selected company. Selected company is introduced in a first chapter. Second chapter is dedicated to the theory of Quality Management System, quality management itself and process management including PDCA cycle accordingly to ISO 9001. Analysis of the current Quality Management System is in a third chapter. In the last chapter are designed actions for the Quality Management System improvements including its analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Wiltschko_diplomova prace.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Wiltschko-OP.pdfPosudek oponenta práce570,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Wiltschko-VP.pdfPosudek vedoucího práce604,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wiltschko - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce193,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32787

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.