Title: Analýza a optimalizace systému řízení kvality ve vybraném podniku
Other Titles: Analysis and optimalization of the Quality Management System in selected company
Authors: Wiltschko, Radek
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32787
Keywords: kvalita;systém managementu kvality;řízení kvality;klíčové ukazatele výkonnosti (kpi);iso 9001;iatf 16949;pdca
Keywords in different language: quality;quality management system;quality management;key performance indicators (kpi);iso 9001;iatf 16949;pdca
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací systému managementu kvality ve vybraném podniku. V první kapitole je charakterizován vybraný podnik. V následující kapitole je po teoretické stránce popsána problematika systémů řízení kvality, včetně vymezení základních pojmů kvalita a řízení kvality. Dále je pak v souladu s normou ISO 9001 charakterizován procesní přístup a cyklus PDCA. Ve třetí kapitole je provedena analýza současného stavu systému managementu kvality v podniku. V poslední kapitole jsou na základě provedené analýzy navržena opatření pro zlepšení systému managementu kvality v podniku a je provedena analýza jejich dopadu včetně kalkulace nákladů.
Abstract in different language: This thesis is goaled to an analysis and optimization of the Quality Management System in selected company. Selected company is introduced in a first chapter. Second chapter is dedicated to the theory of Quality Management System, quality management itself and process management including PDCA cycle accordingly to ISO 9001. Analysis of the current Quality Management System is in a third chapter. In the last chapter are designed actions for the Quality Management System improvements including its analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wiltschko_diplomova prace.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFView/Open
DP-Wiltschko-OP.pdfPosudek oponenta práce570,77 kBAdobe PDFView/Open
DP-Wiltschko-VP.pdfPosudek vedoucího práce604,94 kBAdobe PDFView/Open
Wiltschko - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce193,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.