Title: TÉMATICKÁ FOTOGRAFICKÁ PUBLIKACE
Other Titles: Thematic photo-book
Authors: Fiala, Tomáš
Advisor: Aubrecht Vojtěch, MgA.
Referee: Kodera Radovan, MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32815
Keywords: stars;stripes;kniha;usa;amerika;dokument;lentikulární tisk;new york;chicago;miami
Keywords in different language: stars;stripes;book;usa;america;document;lenticular print;new york;chicago;miami
Abstract: Výsledkem mého snažení je 88 stránková kniha obsahující 40 vybraných fotografií a úvodní slovo od Susan R. Ewing. Přišlo mi více než příhodné požádat o předmluvu právě Susan, jelikož jsem s ní byl v kontaktu prakticky po celou dobu pobytu v Americe a po celou dobu s ní diplomovou práci konzultoval. Jakožto rodilá Američanka pak na fotografie nahlíží zase z jiné perspektivy. Vzhledem k tomu, že jsem u ní bydlel, mě měla zároveň možnost poznat osobně a stejně tak měla možnost poznat jak způsob jakým přemýšlím, nehledě na to, že sama strávila několik let v České Republice. Jako doplňující soubor, který pro mne má však stejnou, ne-li vyšší váhu přikládám 8 velkoformátových lentikulárních tisků, kdy jsem v každém z nich pracoval s výměnou 3 různých fotografií. Celou práci jsem pak nazval Stars and Stripes, jako odkaz na slangové označení pro vlajku Spojených Států, kdy 50 hvězd reprezentuje 50 států, zatímco 13 pruhů původní Britské kolonie - tedy první státy USA. V mých očích se pak ve vlajce Spojených států odráží mnohem víc - především ohromné kontrasty, které jsou vidět naprosto všude, ať už jde o rozdíly sociální, kulturní, náboženské, či třeba v barvě pleti. Amerika je plná nejrůznějších kontrastů, které se ve své práci snažím ukázat.
Abstract in different language: In my early years on the university I have been experimenting with multi-exposure, separating CMYK channels and working with layers in general. Later I started to work with video and it influenced me a lot. I started to think more about the power of editing and a cut itself. The outcome was a video made with photographs, my bachelors thesis, Captured In Time. In the late 2017 I've spent 4 months traveling around the USA. Both to get the idea about the North America and to get as many pictures as possible for the diploma project. I was influenced by Robert Frank and many others, but when I saw an exhibition of George Legrady in the hotel lobby of 21c in Cincinnati, Ohio I completely fell in love with the lenticular printing technique. Through the pictures I am trying to share my thoughts, emotions and feelings on the world I saw around me from as many different angles and views as possible. The lenticular print gives me a great way to do just that. I think of a photograph as a great way to travel in time and space and share it with others. A good photograph is able to take you into places, into different situations, different thoughts. With a photograph we are able to freeze the moment. Freeze the thought and share it with others. "In a world where time is a quality... events glide through the space of the imagination, materialized by a look, a desire... the time between events is long or short, depending on the background of contrasting events, the intensity of illumination, the degree of light and shadow view of the participants." -Albert Einstein, Einstein's Dreams, Vintage, ISBN-13: 978-1400077809
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiala_DP_portal.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
Fiala.pdfPosudek oponenta práce654,37 kBAdobe PDFView/Open
Fiala_0.pdfPosudek vedoucího práce742,29 kBAdobe PDFView/Open
Fiala_1.pdfPrůběh obhajoby práce438,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.