Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPešková Michaela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorDrábková, Markéta
dc.date.accepted2018-9-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:22:56Z-
dc.date.available2016-12-9
dc.date.available2019-03-15T10:22:56Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-30
dc.identifier72612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32880
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá mnohojazyčností ve vzdělávání. Součástí teoretické části je chronologická interpretace údajů o vývoji jazykové politiky v Evropě a její následný vliv na vývoj jazykové politiky v České republice. Praktická část se zabývá především analýzou učebnic ruského jazyka a výzkumem, jak výuka prvního cizího jazyka ovlivňuje výuku druhého cizího jazyka.cs
dc.format52 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcizí jazykcs
dc.subjectdalší cizí jazykcs
dc.subjectmnohojazyčnostcs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectkurikulární dokumenty.cs
dc.titleFenomén mnohojazyčnosti ve vzdělávánícs
dc.title.alternativeThe phenomenon of multilingualism in educationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of the diploma thesis is multilingualism in education. The theoretical part contains a chronological interpretation of data on the development of linguistic policy in Europe and its subsequent influence on the development of language policy in the Czech Republic. The practical part deals mainly with the analysis of textbooks of Russian language and research on how the teaching of the first foreign language influences the teaching of the second foreign language.en
dc.subject.translatedforeign languageen
dc.subject.translatedsecond foreign languageen
dc.subject.translatedmultilingualismen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedbasic schoolen
dc.subject.translatedcurriculum documents.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Drabkova pesk ved.pdfPosudek vedoucího práce909,09 kBAdobe PDFView/Open
Drabkova Val opon.pdfPosudek oponenta práce967,12 kBAdobe PDFView/Open
Drabkova obh.pdfPrůběh obhajoby práce344,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.