Title: Implementace EDI v organizaci
Other Titles: EDI implementation in organization
Authors: Zahrádka, Jakub
Advisor: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32913
Keywords: edi;informační systémy;konvertor zpráv;invoice;orders;idoc;edifact
Keywords in different language: edi;information systems;message convertor;invoice;orders;idoc;edifact
Abstract: Prezentovaná bakalářská práce se zabývá implementací elektronické výměny dat ve fiktivní společnosti. Hlavním cílem práce bylo navrhnout EDI řešení a vytvořit konvertor EDI zpráv. V teoretické části bylo vysvětleno, co je to ERP a EDI, jaké typy řešení EDI jsou na dnešním trhu dostupné a jaké zprávy se dnes přes EDI přenášejí, včetně toho, jak samotný přenos probíhá. Z důvodu použití programovacích jazyků v praktické části byly podrobněji popsány jazyky XML a XSLT. V praktické části byly splněny cíle týkající se implementace EDI řešení do fiktivní společnosti. Byl vytvořen funkční konvertor EDI zpráv.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis deals with implementation of electronic data interchange in a fictive firm. The main goal of this thesis was to design EDI solution and create EDI message convertor. In the theoretical part there was explained what it is ERP and EDI, what type of EDI solution there is on our market and which messages are delivered through the EDI as well as how the delivery work. Because of the usage of programming languages in practical part of thesis, there were explained the basics of XML and XSLT programming languages. In the practical part the goal was fulfilled by implementing the EDI solution to fictive firm and by creating the functional EDI message convertor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zahradka.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
BP-Zahradka-OP.pdfPosudek oponenta práce838,79 kBAdobe PDFView/Open
BP-Zahradka-VP.pdfPosudek vedoucího práce644,52 kBAdobe PDFView/Open
Zahradka - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce141,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.