Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŘíhová Pavla, Ing.
dc.contributor.authorChmelař, Jakub
dc.contributor.refereeMičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-5
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:21Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:23:21Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier74634
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32914
dc.description.abstractPráce se zabývá porovnáním spolehlivosti predikčních modelů v odvětví informačních technologií v České republice. Porovnávanými modely jsou Altmanovo Z'-skóre pro soukromé firmy, indexy IN01 a IN05 manželů Neumaierových, Kralicekův Quicktest a Tafflerův modifikovaný model. V teoretické části jsou modely popsány a v praktické jsou použity na vzorku reálných firem podnikajících v oblasti IT. Jsou zde zahrnuty podniky prosperující i podniky v úpadku. Na závěr práce hodnotí úspěšnost predikčních modelů v dané oblasti národního hospodářství.cs
dc.format44 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpredikční modelcs
dc.subjectaltmanovo z-skórecs
dc.subjectin01cs
dc.subjectin05cs
dc.subjectkralicekův quicktestcs
dc.subjecttafflerův predikční modelcs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectbankrotní modelcs
dc.titleKomparace využití predikčních modelů ve vybrané oblasti národního hospodářstvícs
dc.title.alternativeThe comparison of the prediction models usage in specific area of the national economicsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with comparison of reliability of the prediction models in area of information technologies in Czech Republic. Compared models are Altman Z'-score private firm model, indexes IN01 and IN05 from husbands Neumaiers, Kralicek Quicktest and Taffler modified model. The theoretical part describes prediction models and in the practical part are these models used on the sample of real firms with business activity in area of IT. It includes both prosper businesses and businesses in breakdown.en
dc.subject.translatedprediction modelen
dc.subject.translatedaltman z-scoreen
dc.subject.translatedin01en
dc.subject.translatedin05en
dc.subject.translatedkralicek quicktesten
dc.subject.translatedtaffler prediction modelen
dc.subject.translatedfinancial ratioen
dc.subject.translatedbankruptcy modelen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
BP-Chmelar-OP.pdfPosudek oponenta práce658,27 kBAdobe PDFView/Open
BP-Chmelar-VP.pdfPosudek vedoucího práce675,33 kBAdobe PDFView/Open
Chmelar - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce145,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.