Název: Budova Dokumentačního centra pro historii nacismu
Autoři: Fejtová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Sojková Veronika, Ing. PhD.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32932
Klíčová slova: stavební povolení;železobeton;bílá vana;monolit;křížem pnutá deska;kavárna;fin;autocad
Klíčová slova v dalším jazyce: the bachelor thesis proposes a project of a five-floor documentation - educational center of the history of nazism. part of the thesis is also a static assessment and an elaboration of project documentation for building permission process. the work includes static assessment of selected elements developed by relevant software;thermal and technical assessment;fire safety design of the building and design of the extended part. the design was developed by autocad 2017 software.
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pětipodlažního dokumentačně vzdělávacího centra o historii nacismu, statické posouzení a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Práce obsahuje statické posouzení vybraných prvků za pomoci příslušných softwarů, tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení stavby a zpracování rozšiřující části. Veškerá výkresová část byla vypracována za pomocí softwaru AutoCad 2017.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis proposes a project of a five-floor documentation - educational center of the history of Nazism. Part of the thesis is also a static assessment and an elaboration of project documentation for building permission process. The work includes static assessment of selected elements developed by relevant software, thermal and technical assessment, fire safety design of the building and design of the extended part. The design was developed by AutoCAD 2017 software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
combinepdf (2).pdfPlný text práce17,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fejtova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce400,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fejtova_oponent.pdfPosudek oponenta práce713,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fejtova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce171,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32932

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.