Title: Narativní výzkum uživatelů tvrdých drog.
Other Titles: Narrative research users of hard drugs.
Authors: Glaserová, Barbora
Advisor: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Brunclíková Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32943
Keywords: sociální kontrola;ústavní péče;drogy;mladiství
Keywords in different language: social control;institutional care;drugs;juveniles
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám tím, jak funguje Rehabilitační středisko pro drogově ohrožené mladistvé. Ve své práci uplatňuji sociální kontrolu dle Cohena (1985) a poukazuji na takzvaný labelling v praxi dle Beckera (2008). Dále využívám teorii symbolického interakcionismu dle Beckera a McCalla (2009). Ve výzkumu uplatňuji metody zúčastněného pozorování, narativní rozhovory a polostrukturované rozhovory. V rámci narativní analýzy se dotýkám témat jako je: rodina, drogy a institucionální péče. Zjišťuji, jak na mé informátory působí Rehabilitační středisko a jak sami sebe reflektují.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I examined functioning of the Rehabilitation centre for drug addicted juveniles. I applied Cohen's (1985) social control here, and pointed to labelling in practice, according to Becker (2008). I also used the theory of symbolic interactionism by Becker and McCall (2009). The research methods used in this thesis were: participant observation, narrative interviews and semi-structured interviews. I analyzed the issue of family, drugs and institutional care. I explored how my informants got to the Rehabilitation centre and how the Rehabilitation centre influenced them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Barbora Glaserova_Ustavni pece pro mladistve ohrozene drogovou zavislosti.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
Glaserova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Glaserova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Glaserova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce354,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.