Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorToušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorGlaserová, Barbora
dc.contributor.refereeBrunclíková Lenka, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:37Z-
dc.date.available2016-6-28
dc.date.available2019-03-15T10:23:37Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-4-25
dc.identifier70131
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32943
dc.description.abstractVe své bakalářské práci se zabývám tím, jak funguje Rehabilitační středisko pro drogově ohrožené mladistvé. Ve své práci uplatňuji sociální kontrolu dle Cohena (1985) a poukazuji na takzvaný labelling v praxi dle Beckera (2008). Dále využívám teorii symbolického interakcionismu dle Beckera a McCalla (2009). Ve výzkumu uplatňuji metody zúčastněného pozorování, narativní rozhovory a polostrukturované rozhovory. V rámci narativní analýzy se dotýkám témat jako je: rodina, drogy a institucionální péče. Zjišťuji, jak na mé informátory působí Rehabilitační středisko a jak sami sebe reflektují.cs
dc.format63 s. (88 510 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsociální kontrolacs
dc.subjectústavní péčecs
dc.subjectdrogycs
dc.subjectmladistvícs
dc.titleNarativní výzkum uživatelů tvrdých drog.cs
dc.title.alternativeNarrative research users of hard drugs.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedIn my bachelor thesis I examined functioning of the Rehabilitation centre for drug addicted juveniles. I applied Cohen's (1985) social control here, and pointed to labelling in practice, according to Becker (2008). I also used the theory of symbolic interactionism by Becker and McCall (2009). The research methods used in this thesis were: participant observation, narrative interviews and semi-structured interviews. I analyzed the issue of family, drugs and institutional care. I explored how my informants got to the Rehabilitation centre and how the Rehabilitation centre influenced them.en
dc.subject.translatedsocial controlen
dc.subject.translatedinstitutional careen
dc.subject.translateddrugsen
dc.subject.translatedjuvenilesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Barbora Glaserova_Ustavni pece pro mladistve ohrozene drogovou zavislosti.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
Glaserova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Glaserova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Glaserova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce354,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.