Title: Pojmenovávání dětí českých krajanů v zahraničí
Other Titles: Naming children of Czech compatriots abroad
Authors: Markovcová, Simona
Advisor: Jakoubková Budilová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Štorková Nela, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32949
Keywords: jména;pojmenovávání;krajané;austrálie
Keywords in different language: names;naming;compatriots;australia
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá pojmenováváním dětí českých krajanů v zahraničí s konkrétním zaměřením na Austrálii. Teoretická část se zaměřuje na jména, pojmenovávání, na vliv bilingvismu na pojmenovávání, přezdívky a migraci z Čech na území Austrálie. Praktická část vychází z analýzy dotazníkových dat zaměřených především na pojmenovávání a postupy při volbě jména.
Abstract in different language: In this bachelor thesis I study the naming of children of Czech compatriots with a focus on Australia. In the theoretical part, I focus on names, naming, nicknames and migration from Bohemia to Australia. The aim of this right is to find out what names Czech and Slovak compatriots give to their children and what is the main criterion for research. I collected the data using an open questionnaire method. The conclusion of my research, I find that Czech compatriots mainly use universal and international names for their children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Markovcova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce976,57 kBAdobe PDFView/Open
Markovcova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Markovcova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce353,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.