Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠafaříková, Monika
dc.contributor.refereeSzachtová Alena, PhDr.
dc.date.accepted2018-9-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:24:12Z-
dc.date.available2016-12-8
dc.date.available2019-03-15T10:24:12Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-7-2
dc.identifier73070
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32990
dc.description.abstractVe své diplomové práci se zabývám problematikou vzdělávání romského dítěte v hlavním vzdělávacím proudu na běžné základní škole. Budu se snažit zjistit, zda je školní úspěšnost či neúspěšnost romského žáka více ovlivněna jeho etnickým původem, nebo sociokulturním prostředím, ve kterém žije. Pozornost bude také věnována postoji rodiny ke vzdělání a spolupráci rodiny se školou, motivaci romského dítěte v edukačním procesu, přístupu pedagoga k romskému dítěti a přijetí romského dítěte třídním kolektivem.cs
dc.format54 s. (125 585 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectinkluzecs
dc.subjectpodpůrná opatřenícs
dc.subjectpřístup pedagogacs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectvzdělávací metody vzdělávání romského dítětecs
dc.titleRomské dítě v české školecs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my diploma thesis I deal with the issue of education of a Roma child in mainstream education at a common elementary school. I will try to find out whether the school success or failure of a Roma pupil is more influenced by its ethnic origin or the socio-cultural environment in which it lives. Attention will also be paid to the attitude of the family towards education and family co-operation with the school, the motivation of the Roma child in the educational process, the access of a pedagogue to a Roma child and the admission of a Roma child by a class college.en
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedinclusionen
dc.subject.translatedsupportive measuresen
dc.subject.translatedpedagogical approachen
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatededucational methodsen
dc.subject.translatededucation of a roma childen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Safarikova.pdfPlný text práce775,73 kBAdobe PDFView/Open
Safarikova-oponent.pdfPosudek oponenta práce534,09 kBAdobe PDFView/Open
Safarikova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce544,23 kBAdobe PDFView/Open
Safarikova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce186,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32990

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.