Title: Řídicí systém inteligentního domu
Other Titles: Controll system of intelligent house
Authors: Jiruše, Jakub
Advisor: Koucký Václav, Ing. CSc.
Referee: Valenta Pavel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32998
Keywords: inteligentní dům;senzor;akční člen;zabezpečení;ovládací prvky;model inteligentního domu;detektor;řídicí systém.
Keywords in different language: intelligent house;sensor;actuator;security;controls;model of the inteligent house;detektor;the control system.
Abstract: Cílem této bakalářské práce je popis modelu inteligentního domu a jeho funkcí, jako ukázka možného řešení sloučení zabezpečovacího systému a inteligentního ovládání řízení domu. Návrh tohoto modelu je složený z prvků od společnosti Jablotron Alarms a.s. a je určený pro seznámení se s možnostmi využití tohoto systému. Tento model se dá využít pro výuku a demonstraci řešení ve vzdělávacích centrech, nebo může sloužit jako takzvaný interaktivní showroom. Součástí uvedené práce je i návrh možného rozšíření tohoto modelu řízení inteligentního domu. Práce se také zaměřuje na popis jednotlivých senzorů a akčních členů pro inteligentní domy a jejich dostupnost na trhu.
Abstract in different language: The aim of this bachelor work is a description of a intelligent building model and its functionalities as a demonstration of possible security system and intelligent building management. The design of the model consists of elements from Jablotron Alarms a.s. company and is designated for introduction of possible uses of such system. This model can be used for education and demonstration of solutions in educational centers, or it can be utilized as so-called interactive showroom. A proposal for the possible extension of the intelligent building model is a part of this work as well. The work is also focused on description of particular sensors and active components of the intelligent buildings and their commercial availability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ridici_system_inteligentniho_domu.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
071042_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,17 kBAdobe PDFView/Open
071042_oponent.pdfPosudek oponenta práce517,09 kBAdobe PDFView/Open
071042_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.