Title: Systém správy Li-Ion baterií - BMS
Other Titles: Batterry Management System - BMS
Authors: Očenášek, Jiří
Advisor: Bednář Bedřich, Ing.
Referee: Košan Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33007
Keywords: bms;akumulátor;uart;spi;balancování
Keywords in different language: bms;accumulator;uart;spi;balancing
Abstract: Tato práce se zabývá systémem správy článků pro Li-Ion baterie neboli BMS pro využití v prototypových elektrických vozidlech. Systém je navržen tak, aby byl schopen vyrovnávat hladiny napětí článků, což prodlužuje jejich životnost. Díky tomuto systému je také možné vyhnout se nechtěným vedlejším účinkům. Těmi jsou například snížení kapacity článků nebo jejich destrukce. Počet článků baterie, které je systém schopen spravovat je variabilní. Celé zařízení je založeno na SPI a UART komunikaci, přičemž jsou hodnoty napětí zobrazovány v grafické i číselné podobě v uživatelském rozhraní. První polovina práce se zabývá především rozdělením elektrochemických zdrojů (převážně akumulátorů) a shrnutím jejich vlastností nebo například nabíjením a vybíjením konkrétních typů akumulátorů. V další části je popsán princip BMS, jeho účel a veličiny, které lze s pomocí BMS získat. Poté je výčtem uvedeno několik možných variant BMS dostupných na trhu a kritéria, podle kterých je vybrána použitá varianta v této práci. Ve druhé polovině práce je popsáno zapojení a jednotlivé části zařízení BMS spolu s některými důležitými částmi obvodu měřícího modulu, jako je například A/D převodník, sériová komunikace a další. V poslední části práce je rozepsáno programové řešení měření článků spolu s jejich balancováním.
Abstract in different language: The main focus of this bachelor thesis is Battery Management System also known as BMS for Li-Ion batteries which is to be used with prototypes of electric vehicles. The system is designed to be able to level up voltage values of each cell, so negative side effects can be avoided and life of the batteries prolonged. Number of cells connected is not relevant as the system is to be universal. The whole device is based on SPI and UART serial communication whence measured cell voltages are displayed in user interface as gauges and numerical values. First half of the thesis is focused on electrochemical power sources (mostly accumulators) and summarizes characteristics of each type or charging and discharging methods. In following part, the BMS and its principals are described along with quantities obtainable by the BMS. Afterwards, some of the BMS solutions available on the market are listed with criteria which were followed while choosing the right solution for the project. In second half of the thesis each part of the system is described along with connection of the whole system. Also, few important circuits are also listed and their functions, for example A/D convertor, serial communication and more. In the last part of the thesis a programming solution for measuring cell voltages and balancing of cells is wrote down.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VSKP - Ocenasek.pdfPlný text práce5,55 MBAdobe PDFView/Open
074962_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,28 kBAdobe PDFView/Open
074962_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,54 kBAdobe PDFView/Open
074962_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.