Title: Porovnání technologických možností CAD/CAM systémů FreeCAD a SolidCAM
Other Titles: Comparison of the technological capabilities of CAD/CAM systems FreeCAD and SolidCAM
Authors: Kratochvíl, Václav
Advisor: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Milsimerová Aneta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33065
Keywords: freecad;solidcam;solidworks;cad;cam;porovnání;technologické možnosti;analýza;frézování
Keywords in different language: freecad;solidcam;solidworks;cad;cam;comparison;technological capabilities;analysis;milling
Abstract: Cílem této bakalářské práce je porovnání technologických možností CAD/CAM systémů FreeCAD a SolidCAM. V první části se práce zaměřuje na pojmy a definice z oblasti CAD/CAM systémů. Ve druhé části jsou popsány jednotlivé systémy, jejich uživatelské rozhraní a funkce. Srovnávány jsou především jejich možnosti frézování. Pro zhodnocení technologických možností byly vybrány tři součásti Plaketa, Zápustka a Rozeta. Výsledky ukázaly, že systém FreeCAD může být vhodně používán pro 2,5D frézování, zatímco SolidCAM je lepší pro 3D obrábění komplexních profilů.
Abstract in different language: The goal of the thesis is a comparison of the technological capabilities of CAD/CAM systems FreeCAD and SolidCAM. In the first section the thesis focuses on concepts and definition of CAD/CAM systems. In the second part the thesis describes particular systems, their user interface and features. The thesis compares milling operations primarily. Accordingly, three models Plaketa, Zápustka and Rozeta were selected for comparing technological capabilities. The results show that FreeCAD can be suitably used for 2,5D milling, whereas SolidCAM is better in 3D machining of complex profiles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kratochvil.pdfPlný text práce22,56 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Kratochvil.PDFPosudek oponenta práce295,32 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Kratochvil.PDFPosudek vedoucího práce290,6 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Kratochvil.PDFPrůběh obhajoby práce140,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33065

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.