Title: Nabídka možností pohybové rekreace pro různé věkové skupiny populace v regionu Plzeň (webové stránky)
Other Titles: Offer of recreational opportunities for different age groups in the Pilsen region (website)
Authors: Kotora, Tomáš
Advisor: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33202
Keywords: klíčová slova: pohybová rekreace;webové stránky;anketa;věkové skupiny;region plzeň
Keywords in different language: keywords: motion recreation;website;poll;age groups;pilsen region
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zmapováním nabídky pohybové rekreace pro různé věkové skupiny populace v regionu Plzeň. V dané problematice jsem analyzoval možnosti sportovního vyžití a rekreace v Plzni a okolí. Důležitou součástí práce jsou webové stránky s podrobným přehledem rekreačních pohybových aktivit v regionu, rozdělených podle daných věkových skupin. Obsahují také stručné charakteristiky jak věkových skupin, tak sportovních aktivit. K dispozici je i anketa, která mi bude sloužit jako zpětná vazba k zamyšlení i k zlepšení webových stránek.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the mapping of the offer of recreation for various age groups of the population in the region of Pilsen. The possibilities of sports and recreation in Pilsen and its surroundings are analyzed in this issue. An important part of the work is a website with a detailed overview of recreational movement activities in the region, broken down by age groups. They also contain brief characteristics of both age groups and sports activities. There is also a poll that serves as a feedback to deliberate and improve the websites.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce752,48 kBAdobe PDFView/Open
Kotora Tomas - VP.pdfPosudek vedoucího práce165,04 kBAdobe PDFView/Open
Kotora Tomas - OP.pdfPosudek oponenta práce184,1 kBAdobe PDFView/Open
Kotora Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce79,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.