Název: Vyživovací povinnost předků a potomků
Další názvy: Maintenance obligation of ancestors and descendants
Autoři: Buřič, Václav
Vedoucí práce/školitel: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Oponent: Spurná Kristýna, JUDr.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33368
Klíčová slova: vyživovací povinnost;výživné;předci a potomci;případy z praxe;dohoda;sporné řízení;nesporné řízení;vymahatelnost výživného;exekuce
Klíčová slova v dalším jazyce: maintenance obligation;alimony;ancestors and descendants;court cases;disputable proceeding;indisputable proceeding;enforceability;seizure
Abstrakt: Diplomová práce se soustředí na rodinně-právní institut vyživovací povinnosti se zaměřením na předky a potomky. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je rozebrán pojem vyživovací povinnosti, jeho zařazení a historický vývoj. Druhá část práce se zaměřuje na rozdělení vyživovací povinnosti z hlediska subjektů na předky a potomky. Nadále jsou popsána specifika zákonné úpravy, jež se k jednotlivým subjektům vyživovací povinnosti vztahují, jako je např. určování výše výživného. V této části se také nachází popis tří případů z praxe společně s krátkou analýzou těchto případů. Třetí část práce je zaměřena na procesně-právní stránku vyživovací povinnosti, tedy jakým způsobem se jednotlivé případy řeší. Je akcentována zejména možnost dohody. Práce je zakončena částí věnující se vymahatelnosti výživného se zaměřením na exekuce.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on the maintenance obligation of ancestors and decedents. It is divided into four parts. The first part examines the the term maintenance obligation, its classification and historical development. The next part of the thesis sorts the maintenance obligation in terms of its subjects into ancestors and descendants and deals with differences between them when it comes to applying specific enactments. It also contains a detailed description of real court cases as well as their short analysis. The third part of the thesis focuses on the procedural law when it comes to determining the specific amount of alimony. Last part of the thesis deals with the enforceability of the alimony, in particular when it comes to seizure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Vyzivovaci povinnost predku a potomku.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Buric.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Buric.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Buric.pdfPrůběh obhajoby práce256,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33368

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.