Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBuřič, Václav
dc.contributor.refereeSpurná Kristýna, JUDr.
dc.date.accepted2018-5-24
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:22Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:22Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-23
dc.identifier73725
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33368
dc.description.abstractDiplomová práce se soustředí na rodinně-právní institut vyživovací povinnosti se zaměřením na předky a potomky. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je rozebrán pojem vyživovací povinnosti, jeho zařazení a historický vývoj. Druhá část práce se zaměřuje na rozdělení vyživovací povinnosti z hlediska subjektů na předky a potomky. Nadále jsou popsána specifika zákonné úpravy, jež se k jednotlivým subjektům vyživovací povinnosti vztahují, jako je např. určování výše výživného. V této části se také nachází popis tří případů z praxe společně s krátkou analýzou těchto případů. Třetí část práce je zaměřena na procesně-právní stránku vyživovací povinnosti, tedy jakým způsobem se jednotlivé případy řeší. Je akcentována zejména možnost dohody. Práce je zakončena částí věnující se vymahatelnosti výživného se zaměřením na exekuce.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvyživovací povinnostcs
dc.subjectvýživnécs
dc.subjectpředci a potomcics
dc.subjectpřípady z praxecs
dc.subjectdohodacs
dc.subjectsporné řízenícs
dc.subjectnesporné řízenícs
dc.subjectvymahatelnost výživnéhocs
dc.subjectexekucecs
dc.titleVyživovací povinnost předků a potomkůcs
dc.title.alternativeMaintenance obligation of ancestors and descendantsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis focuses on the maintenance obligation of ancestors and decedents. It is divided into four parts. The first part examines the the term maintenance obligation, its classification and historical development. The next part of the thesis sorts the maintenance obligation in terms of its subjects into ancestors and descendants and deals with differences between them when it comes to applying specific enactments. It also contains a detailed description of real court cases as well as their short analysis. The third part of the thesis focuses on the procedural law when it comes to determining the specific amount of alimony. Last part of the thesis deals with the enforceability of the alimony, in particular when it comes to seizure.en
dc.subject.translatedmaintenance obligationen
dc.subject.translatedalimonyen
dc.subject.translatedancestors and descendantsen
dc.subject.translatedcourt casesen
dc.subject.translateddisputable proceedingen
dc.subject.translatedindisputable proceedingen
dc.subject.translatedenforceabilityen
dc.subject.translatedseizureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vyzivovaci povinnost predku a potomku.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Buric.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Buric.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Buric.pdfPrůběh obhajoby práce256,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.