Title: Maroko a migrační krize
Other Titles: Morocco and Migration Crisis
Authors: Danyš, Otmar
Advisor: Záhořík Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33593
Keywords: maroko;migrace;migranti;afrika;migrační krize
Keywords in different language: morocco;migration;migrants;africa;migrant crisis
Abstract: Práce se zabývá Marokem v kontextu migrační krize v Africe. Popisuje historický vývoj marocké emigrace od počátku 20. století do současnosti, problematiku subsaharských migrantů v zemi a ochranu hranic. Práce analyzuje pozici jakou Maroko v migrační krizi zaujímá.
Abstract in different language: The work deals with a topic of the Morocco and the migration crisis in Africa. It describes hisorical evolution of Moroccan emigration since the start of the 20th century until events current events, problem of a sub-Saharan migrants in the country and the border protection. The work analyses position in which the Morocco stands in migrant crisis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace -Danys.pdfPlný text práce881 kBAdobe PDFView/Open
Danys.PDFPrůběh obhajoby práce95,76 kBAdobe PDFView/Open
Danys-V.PDFPosudek vedoucího práce124,85 kBAdobe PDFView/Open
Danys-O.PDFPosudek oponenta práce142,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.