Title: Berberské emancipační hnutí v Maroku
Other Titles: Amazigh movement in Morocco
Authors: Horčičková, Aneta
Advisor: Záhořík Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Pěchota Jan, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33594
Keywords: berberské hnutí;maroko;tamazight;´abd al-karim al-khattabi;arabské jaro;mohammed vi.;sdělovací prostředky;tifinagh;standardizace
Keywords in different language: the berber movement;morocco;tamazight;´abd al-karim al-khattabi;the arab spring;mohammed vi. mass media;tifinagh;standardization
Abstract: Moji bakalářskou práci jsem zaměřila na berberské emancipační hnutí v Maroku. Zaměřuji se na období od vlády krále Hassana II. po vládu současného krále, Mohammeda VI. Též zmiňuji významné osobnosti bojující za nezávislost Maroka, poněvadž pro současné berberské hnutí představují významné ikony. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole se zabývám berberským hnutím, jeho znaky a klíčovými požadavky. Druhá kapitola se zaměřuje na významné osobnosti bojující za nezávislost Maroka, které jsou důležité pro berberské hnutí a vládu Hassana II.. Třetí kapitole je zaměřena na současnou vládu krále, Mohammeda VI., zavedení výuky jazyka tamazight do marockých škol a problémy s tím spojené a na závěr zmiňuji Arabské jaro.
Abstract in different language: My bachelor work deal with the berber emancipation movement in Morocco. I focus on a period from the succession of the king Hassan II. until the reign of the present king, Mohammed VI. I also mention an important figures fighting for independence of Morocco becaause they represent important icons for the current berber movement. The work is devided into three chapters. The first chapter delas with the current berber movement, his characters and main demands. The second chapter deals with the the important figures fighting for independence of Morocco which are important for the berber movement and the reign of Hassan II. And the third chapter deals with the current reign of Mohammed VI and introduction of Tamazight into moroccan schools and its problems and finally I mention the Arab Spring.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce893,99 kBAdobe PDFView/Open
Horcickova-V.PDFPosudek vedoucího práce123 kBAdobe PDFView/Open
Horcickova-O.PDFPosudek oponenta práce312,69 kBAdobe PDFView/Open
Horcickova.PDFPrůběh obhajoby práce77,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.