Title: Mimar Sinan
Other Titles: Mimar Sinan
Authors: Ličková, Karolína
Advisor: Haberajter Slavomír, Mgr.
Referee: Tomková Alena, Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33595
Keywords: mimar sinan;osmanská architektura;16. století;osmanská říše;mešita
Keywords in different language: mimar sinan;ottoman architecture;16th century;ottoman empire;mosque
Abstract: Tato práce se zabývá Mimarem Sinanem a vývojem jeho architektonické práce analýzou strukturních změn mešit, které postavil. Také se ve stručnosti zabývá historickým kontextem mešit s důrazem na jejich zakladatele.
Abstract in different language: This thesis is focused on life of Mimar Sinan and the development of his architectural work by analyzing the structural changes of the mosques he built. It also deals briefly with the historical context of the mosque with the emphasis on their founders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mimar Sinan, Karolina Lickova.pdfPlný text práce7,68 MBAdobe PDFView/Open
V-Lickova.PDFPosudek vedoucího práce235,63 kBAdobe PDFView/Open
O-Lickova.PDFPosudek oponenta práce218,18 kBAdobe PDFView/Open
Lickova.PDFPrůběh obhajoby práce83,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.