Title: Voják a politik JUDr. Bedřich Steiner (1913–1983)
Other Titles: Soldier and politician JUDr. Bedrich Steiner (1913-1983)
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Voják a politik JUDr. Bedřich Steiner (1913–1983). In Židé v Čechách. 6 : sborník příspěvků ze semináře konaného 19. a 20. října 2016 v Kadani. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2017. s. 134-141. ISBN 978-80-87366-56-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Židovské muzeum v Praze
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/33733
ISBN: 978-80-87366-56-1
Keywords: Bedřich Steiner;osidlování;druhá světová válka
Keywords in different language: Bedrich Steiner;colonization;World War II
Abstract: Článek pojednává o životě a aktivitách Bedřicha Steinera, který se angažoval v době 2. světové války na východní frontě a po válce v procesu osidlování pohraničí Československa. Jednalo se o vysokého představitele KSČ, poslance a přední osobnost poválečné osidlovací politiky Československa.
Abstract in different language: The article deals with the life and activities of Bedrich Steiner, who engaged in World War II on the Eastern Front and after the war in the process of settling the frontiers of Czechoslovakia. He was a high representative of the Communist Party, a deputy and a prominent figure in the post-war settlement policy of Czechoslovakia.
Rights: Plný text není přístupný.
© Židovské muzeum v Praze
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bedřich Steiner.pdf302,41 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD