Title: Racionalizace experimentální přípravy budoucích učitelů chemie
Other Titles: Rationalization for the Modification of Chemical Experiments for Future Chemistry Teachers
Authors: Richtr, Václav
Novák, Lukáš
Citation: RICHTR, V., NOVÁK, L. Racionalizace experimentální přípravy budoucích učitelů chemie. In DidSci Plus - Research in Didaktics of Science PLUS. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 323-327. ISBN 978-80-7444-065-6.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Karlova
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/33745
ISBN: 978-80-7444-065-6
Keywords: improvizace;modifikace;racionalizace;reálný experiment
Keywords in different language: improvisation;modification;rationalization;real experiment
Abstract: Příspěvek je zaměřen na možnosti modifikací časově i materiálně náročnějších experimentů pro výukové účely. Cílem je komplexní využití experimentů pro demonstraci či procvičení více principů a technik současněs maximálním omezením nežádoucích jevů původního experimentu.
Abstract in different language: This paper focuses on the possible modifications of time-consuming and materially demanding experiments for teaching purposes. The aim is the complex utilization of experiments for demonstrative purposes, putting to effect several principles and techniques, while best limiting the undesirable side effects observed in the original experiments.
Rights: Plný text není přístupný.
© Univerzita Karlova
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KCE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Richtr.pdf1,69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD