Title: Influence of grinding parameters on forces when grinding maraging steel X3NICOMO 18 9 5 with SIC grinding wheels
Other Titles: Vliv řezných parametrů při broušení na brusné síly při broušení nástrojové oceli X3NiCoMo 18 9 5 za pomocí SiC brousicích kotoučů
Authors: Farský, Jindřich
Bakša, Tomáš
Zetek, Miroslav
Citation: FARSKÝ, J., BAKŠA, T., ZETEK, M. Influence of grinding parameters on forces when grinding maraging steel X3NICOMO 18 9 5 with SIC grinding wheels. In: 29th DAAAM International Symposium on intelligent manufacturing and automation. DAAAM International Vienna: DAAAM Inernational Vienna, 2018. s. 0767-0771. ISBN 978-3-902734-20-4 , ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2018
Publisher: DAAAM Inernational Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85060081176
http://hdl.handle.net/11025/33938
ISBN: 978-3-902734-20-4
ISSN: 1726-9679
Keywords: Broušení;SiC;brusné síly;měření;brousicí kotouč;zatížení
Keywords in different language: Grinding;SiC;Grinding forces;Measure;Grinding wheel;Load
Abstract: Tato práce se zabývá vlivem řezných parametrů na síly při broušení nástrojové oceli X3NiCoMo 18 9 5 při použití SiC brousicích kotoučů. Tato nástrojová ocel se používá pro mechanicky namáhané nástroje, u kterých je potřeba volit materiály s vysokou mezí pevnosti a mezí kluzu. Zároveň také musí být houževnatý a málo citlivý na eventuálně vzniklé vruby a to vše při zvýšených teplotách. Cílem této práce je zaměřen na brusné síly, které vznikají při broušení nástrojové oceli a mohou ovlivnit broušený povrch a velikost opotřebení brousícího kotouče.
Abstract in different language: This work deals with the influence of the grinding parameters on the forces when grinding maraging steel X3NiCoMo 18 9 5 using SiC grinding wheels. This steel is used for mechanically stressed tools, for which it is necessary to select a material with a high strength limit and yield strength and which must also be toughness and have low sensitivity to any notching at elevated temperatures. The aim of this work is to measure the grinding forces which arise when grinding the steel which can influence the surface and the size of wear of the grinding wheel
Rights: © DAAAM Inernational Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
111.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD