Title: Historie atletiky v Nýřanech od r. 1959 do současnosti
Other Titles: History of athletics in Nýřany since 1959 till nowadays
Authors: Loritzová, Eva
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Červenka, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3441
Keywords: atlet;Atletclub;atletika;atletický stadion;atletický závod;běh;Nýřany;pořadatel;rozhodčí;stávka;učitel;základní škola;žák
Keywords in different language: athlete;Atletclub;athletics;athletic stadium;athletics meeting;running;Nýřany;organizer;referee;strike;teacher;elementary school;pupil
Abstract: Moje diplomová práce se dělí na dvě části. První část mapuje historii amatérského atletického klubu v Nýřanech od jeho založení Aloisem Havlovičem, učitelem místní základní školy, v roce 1959 do současnosti. Zachycuje, jak se klub vyvíjel a jaké faktory ovlivňovaly jeho chod a činnost i v různých politických a společenských obdobích. Zaznamenává závodníky nýřanské atletiky, které se svými sportovními výkony zapsaly do historie klubu. Rovněž ukazuje chod klubu z hlediska jeho řízení i budování sportovního zázemí. Druhá část pojednává o více než čtyřicetileté historii Běhu města Nýřany ? BNS 1890. Tento závod patří mezi nejvýznamnější atletické závody v Západočeském kraji a je nedílnou součástí činnosti Atletclubu Nýřany. Tento klub je každoročně pořadatelem a organizátorem celého tohoto závodu.
Abstract in different language: My thesis is divided into two parts. The first section maps the history of the amateur athletic club in Nýřany in from 1959 until today since its establishment by Alois Havlovič, a teacher at the local elementary school. It captures how the club evolved and what factors influenced its operations and activities in various political and social periods. It makes a record of Nýřany athletes who wrote themselves into the history of the club through their sports performances, and it also shows how the club was run in terms of its management and building of its sports facilities. The second part discusses the more than forty-year history of the Race in Nýřany - BNS 1890. This race is one of the most important athletic events in the West Bohemian Region and is an integral part of the activities of the Nýřany Athletic Club. Each year this club organizes this race.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka nejnovejsi.pdfPlný text práce4,94 MBAdobe PDFView/Open
LORITZOVA VP.tifPosudek vedoucího práce5,89 MBTIFFView/Open
LORITZOVA OP.tifPosudek oponenta práce7,07 MBTIFFView/Open
LORITZOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,43 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.