Title: Všeobecná lyžařská průprava (videoprogram)
Other Titles: General ski preparation (video program)
Authors: Hůrka, Tomáš
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Kolovská, Ilona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3444
Keywords: lyžování;vývoj lyžařských technik;všeobecná lyžařská průprava;videoprogram;kondiční příprava
Keywords in different language: skiing;ski development techniques;general ski training;video program;fitness training
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit metodicky správný videoprogram, který poslouží žákům škol či úplným začátečníkům optimálně zvládnout jejich první kroky na lyžích. Před lyžařským výcvikem byla žákům v hodinách tělesné výchovy doplňkově zařazena speciální kondiční příprava pro lepší zvládnutí kurzu. Po zajištění prostor, souboru pro natáčení a také videokamery byl aplikován a natáčen po dobu jednoho týdne podle zvolené metodiky videoprogram. V konečném výsledku vznikl videoprogram, který je použitelný pro lyžařské výcvikové kurzy základních či středních škol a pro úplné začátky na lyžích.
Abstract in different language: The main objective of this thesis was to create a methodologically correct video program, which serves students of schools and beginners to optimally manage their first steps on skis. Before the ski training students in physical education classes additionally included a special fitness training for better management of the course. After securing the area, a set for filming and video was filmed and applied for one week according to the methodology chosen video. The end result was video program, which is applicable for ski training courses in basic and secondary schools and the very beginning jumping.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka 2012 PDF.pdfPlný text práce710,42 kBAdobe PDFView/Open
HURKA VP.tifPosudek vedoucího práce5,39 MBTIFFView/Open
HURKA OP.tifPosudek oponenta práce6,49 MBTIFFView/Open
HURKA.tifPrůběh obhajoby práce2,17 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.