Title: Stimulace pohybové agility ve sportovní přípravě dětí ve fotbalových přípravkách. (Interaktivní DVD)
Other Titles: Stimulation of physical agility in the sports training of young children in the football. (Interactive DVD)
Authors: Bohmannová, Eva
Advisor: Bursová, Marta
Referee: Votík, Jaromír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3445
Keywords: agility;rychlostní schopnosti;silové schopnosti;koordinační schopnosti;fotbalová přípravka
Keywords in different language: agility;speed skills;power skills;coordination skills;children in football
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na rozvoj agility ve sportovní přípravě dětí ve fotbalových přípravkách. Cílem práce je vytvoření interaktivního DVD. Teoretická část se věnuje termínu agility. Praktická část obsahuje zásobník cvičení na rozvoj agility, kde jsou vložené obrázky, fotografie a praktické ukázky.
Abstract in different language: This thesis is focused on the development of agility in sports training of children in football. The aim is to create an interactive DVD. The theoretical part deals with the term agility. The practical part includes a tray exercises to develop agility, where the embedded images, photographs, and practical examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stimulace agility ve sportovni priprave deti ve fotbalovych pripravkach.pdfPlný text práce443,05 kBAdobe PDFView/Open
BOHMANNOVA VP.tifPosudek vedoucího práce7,3 MBTIFFView/Open
BOHMANNOVA OP.tifPosudek oponenta práce6,32 MBTIFFView/Open
BOHMANNOVA.tifPrůběh obhajoby práce6,57 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.