Title: Využití hudby v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni základní školy
Other Titles: The use of music in physical education classes in 2nd stage of Primary School
Authors: Pešková, Veronika
Advisor: Kalistová, Petra
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3451
Keywords: hudba;pohyb;2. st. ZŠ
Keywords in different language: music;movement;2nd stage of Primary School
Abstract: V první části diplomové práce jsem se zaměřila na shromáždění teoretických poznatků týkajících se problematiky tělesné výchovy, hudby a dalších oblastí. V druhé části jsou praktické poznatky získané z ankety na základních školách v Plzni, vyhodnocení ankety a konkrétní náměty, jak využívat hudbu v hodinách tělesné výchovy.
Abstract in different language: In the first part of the thesis I focused on gathering knowledge of theoretical issues relating to physical education, music and physical education in selected areas. In the second part is the practical knowledge gained from the survey in primary schools in Pilsen, the evaluation of the survey and specific ideas on how to use music in physical education classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPVeronika Peskova.pdfPlný text práce30,78 MBAdobe PDFView/Open
PESKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce954,38 kBAdobe PDFView/Open
PESKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
PESKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce71,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.