Title: Dědek (nožní svěrák)
Other Titles: Shaving horse (shave horse or shaving bench)
Authors: Lindovský, Aleš
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila, ed.,; SIMBARTL, Petr, ed. Olympiáda techniky Plzeň 2019: sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21.5.–22.5. 2019 Moving Station Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 18. ISBN 978-80-261-0872-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: files.olympiadatechniky.cz/ot2019-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/34693
ISBN: 978-80-261-0872-6
Keywords: dědek;nožní svěrák;Strýcova stolica
Keywords in different language: shaving horse;shave horse;shaving bench
Abstract: "Dědek" (nožní svěrák) je kombinace svěráku a pracovnhoí stolu, který se používá pro opracování zeleného dřeva a při výrobě šindelí. Typické použití dědka je vytvoření kulatého profilu ze čtvercového kusu dřeva, jako například pro židlovou nohu nebo připravit obrobek pro tyčový soustruh. Používal se v řemeslech, jako je šindelářství a truhlářství. Při výrobě jsem použil hlavně ruční nářadí a méně elektrické, což svědčí o spoustě nepřesností a chyb. Výrobek je podle originálu z roku 1905. Použitý materiál - dub, smrk a olše. Všechny spoje jsou vyrobeny z dřevěných kolíků bez lepidla.
Abstract in different language: A shaving horse (shave horse, or shaving bench) is a combination of vice and workbench, used for green woodworking. Typical usage of the shaving horse is to create a round profile along a square piece, such as for a chair leg or to prepare a workpiece for the pole lathe. They are used in crafts such as coopering and bowyery. I used mainly hand tools and less power tools, which tells us a lot of flaws and mistakes.. The product is according to the original from 1905. Used material - oak, spruce and alder. All joints are made of wood pins without glue.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2019
Olympiáda techniky Plzeň 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lindovsky.pdfAbstrakt313,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.