Title: Construction and management of CNC equipment and possibilities of utilization in the field of education
Other Titles: Konstrukce a řízení CNC zařízení a možnosti využití v oblasti školství
Authors: Ešner, Pavel
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila, ed.,; SIMBARTL, Petr, ed. Olympiáda techniky Plzeň 2019: sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21.5.–22.5. 2019 Moving Station Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 27. ISBN 978-80-261-0872-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: files.olympiadatechniky.cz/ot2019-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/34701
ISBN: 978-80-261-0872-6
Keywords: CNC výrobní stroj;řídící a modelovací software CNC;mechanika CNC;CNC bezpečnost práce;výuka CNC
Keywords in different language: CNC manufacturing machine;CNC control and modeling software;CNC mechanics;CNC security;CNC teaching
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá integrací témat CNC do výuky na základní škole. Dokument představuje mechanické komponenty, řídící a pomocný software a návrh dokumentu bezpečnosti práce. Cílem dokumentu je definovat komponenty CNC zařízení vhodného pro výuku na základních školách a vytvoření digitálního vzdělávacího zdroje s harmonogramem výuky CNC zařízení.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the integration of the CNC themes into the teaching at primary school. The document presents mechanical components, control and auxiliary software and the design of workplace safety documents. The aim of the document is to define the components of CNC equipment suitable for teaching in primary schools and to create a digital educational resource with a timetable for teaching CNC equipment.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2019
Olympiáda techniky Plzeň 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esner.pdfAbstrakt313,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.