Title: Silver-Doped Hydroxyapatite Coatings Deposited by Suspension Plasma Spraying
Other Titles: Stříbrem dopovaný hydroxidapatitový povlak nanášený pomocí suspenzního plazmatického nástřiku
Authors: Cizek, Jan
Brožek, Vlastimil
Chráska, Tomáš
Lukáč, František
Medricky, Jan
Mušálek, Radek
Tesar, Tomas
Šiška, Filip
Antos, Z.
Čupera, Jan
Matějková, Michaela
Spotz, Zdeněk
Houdková Šimůnková, Šárka
Kverka, Miloslav
Citation: CIZEK, J., BROŽEK, V., CHRÁSKA, T., LUKÁČ, F., MEDRICKY, J., MUŠÁLEK, R., TESAR, T., ŠIŠKA, F., ANTOS, Z., ČUPERA, J., MATĚJKOVÁ, M., SPOTZ, Z., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., KVERKA, M. Silver-Doped Hydroxyapatite Coatings Deposited by Suspension Plasma Spraying. Journal of thermal spray technology, 2018, roč. 27, č. 8, s. 1333-1343. ISSN 1059-9630.
Issue Date: 2018
Publisher: ASM International
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85055292484
http://hdl.handle.net/11025/34750
ISSN: 1059-9630
Keywords: Antibakteriální vlastnosti;HA hybridní vodní suspenze;suspenzní nástřik
Keywords in different language: antibacterial property;HA - hybrid waterstabilized plasma;liquid feedstock;suspension plasma spraying
Abstract: Čistá suspenze hydroxidapatatu byla vyrobena pomocí chemické sysntézy. S použitím WSP hořáku byl vytvořen HA povlak na substrátu z SS304 a Ti6Al4V. Vlastnosti povlaku byly hodnoceny pomocí SEM, XRD a EDX. PO dopozici bylo dosaženo 4-10% podílu amorfní fáze a 75-82% krystalické HA fáze v tloušťcě cca 145 um. Tribologické chování bylo hodnoceno pomocí testu pin-on-disc. Přídavek AgNO3 do suspenze vedl k vzniku Ag disperze mezi splaty v 8% podílu Ag. Úspěšné přidání antibakteriálního Ag je pokrokem v oblasti výzkumu materiálů kloubních náhrad.
Abstract in different language: Pure hydroxyapatite suspension was produced by wet chemical synthesis. Using a hybrid water-stabilized torch, a series of HA coatings were produced on SS304 and Ti6Al4V substrates and their properties were characterized by SEM, EDX and XRD techniques. After deposition, the amorphous phase content reached 6-10% and the coatings retained 75-82% of crystalline HA phase. Their thickness reached 145 lm. To understand the wear behavior of the coatings, pin-on-disc tribology evaluation was performed. Additionally, a set of HA coatings was prepared with pure metallic Ag content. This formed by in situ chemical decomposition of AgNO3 added into the HA suspension. The Ag was dispersed evenly within the coatings in the form of submicron-sized particles situated predominantly along the HA splats boundaries with a total Ag content of 8 wt.%. Given the antibacterial properties of Ag, such result presents a promising step forward in the hard tissue replacement research.
Rights: Plný text není přístupný.
© ASM International
Appears in Collections:Články / Articles (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Silver-doped_Houdkova.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD