Title: Degradation of a Grinding Wheel when Grinding Cermet Materials and Its Influence on the Grinding Process
Other Titles: Degradace brusného kotouče při broušení cermetových materiálů a její vliv na proces broušení Degradace brusného kotouče při broušení cermetových materiálů a její vliv na proces broušení
Authors: Bakša, Tomáš
Hronek, Ondřej
Adámek, Pavel
Zetek, Miroslav
Citation: BAKŠA, T., HRONEK, O., ADÁMEK, P., ZETEK, M. Degradation of a Grinding Wheel when Grinding Cermet Materials and Its Influence on the Grinding Process. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 1, s. 9-13. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita J. E. Purkyně
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85063324758
http://hdl.handle.net/11025/34836
ISSN: 1213-2489
Keywords: broušení;cermet;brusný kotouč;zanášení;zátěž vřetene
Keywords in different language: Grinding;Cermet;Grinding wheel;Clogging;Spindle load
Abstract: Tato publikace se zabývá experimentálním broušením cermetových materiálů. Dva různé cermetové materiály od různých dodavatelů byly broušeny za konstantních podmínek pomocí diamantového brusného kotouče. Hlavním cílem bylo určit vliv broušení na degradaci brusného kotouče a změny v procesu broušení. Oba cermety byly broušeny stejnou strategií a při stejném počtu přejezdů. Brusný kotouč byl během broušení analyzován pomocí opticko-skenovacího zařízení kvůli zjištění změn na povrchu kotouče. Rostoucí množství odebraného materiálu při broušení vedlo k zanášení a opotřebení brusného kotouče. Broušení bylo provedeno bez průběžného orovnávání a oživování brusného kotouče. Degradace brusného kotouče měla velký vliv na proces broušení ve smyslu zatížení vřetene stroje. Pomocí opticko-skenovacího zařízení byla rovněž měřena i drsnost povrchu po broušení. Výsledky této práce budou použity při dalším výzkumu v oblasti broušení cermetu.
Abstract in different language: This article deals with the experimental grinding of cermet materials. Two types of cermet materials from different suppliers were ground under constant grinding conditions using a diamond grinding wheel. The main aim was to determine the influence of the grinding on the degradation of the grinding wheel and changes in the grinding process. Both types of cermet were ground with the same strategy and the same number of passes. The grinding wheel was analysed during grinding using an optical scanning device to observe the changes on the grinding wheel surface. Clogging and wear of the grinding wheel occurred on the surface as the amount of material removed increased. All grinding tests were carried out without dressing or truing of the grinding wheel. Degradation of the grinding wheel had a big influence on the grinding process in terms of the spindle load during grinding. The roughness of the ground surface was also measured using the optical scanning device. The results from this work will be used for further research of cermet grinding.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita J. E. Purkyně
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD