Název: Influence of grinding conditions and tilting the spindle on the spindle load when a 5-axis grinder is used
Další názvy: Vliv brusných podmínek a naklopení vřetene na zatížení vřetene při broušení na 5-osé brusce
Autoři: Farský, Jindřich
Zetek, Miroslav
Bakša, Tomáš
Adámek, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: FARSKÝ, J., ZETEK, M., BAKŠA, T., ADÁMEK, P. Influence of grinding conditions and tilting the spindle on the spindle load when a 5-axis grinder is used. Manufacturing Technology, 2018, roč. 19, č. 3, s. 375-379. ISSN 1213-2489.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85069857436
http://hdl.handle.net/11025/34922
ISSN: 1213-2489
Klíčová slova: Brusné podmínky;Naklopení vřetene;Zatížení vřetene;Broušení;5-osé;Nástrojová ocel
Klíčová slova v dalším jazyce: Grinding conditions;Tilting the spindle;Spindle load;Grinding;5-axis;Maraging Steel
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na vliv brusných podmínek a naklopení vřetene na zatížení vřetena při broušení nástrojové oceli na 5-osé brusce. Experiment byl navržen tak, aby prověřil změny zatížení vřetena při změně řezné rychlosti, posuvu nebo naklopení vřetene. Velikost zatížení při broušení je velmi důležité, jelikož jeho velikost má vliv na životnost nástroje a strojních částí, kvalitu povrchu a geometrickou přesnost obrobku. Stehenní část kolenního implantátu byla vybrána jako polotovar pro experiment, jelikož jeho tvar povrchu je dobrým představitelem obecné tvarové plochy. Tento experiment je omezen pouze na broušení nástrojové oceli MS1 za pomocí brusného kotouče z CBN brusiva. V druhé části práci je zaměřena na experiment, vyhodnocení zatížení a porovnání výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: This article deals with the influence of grinding conditions and tilting the spindle on changes in the spindle load when grinding tool steel on a 5-axis tool grinding machine. The experiment was designed to investigate any changes in cutting speed, feed rate or tilting of the spindle. The size of the load is very important, because the load can influence the tool life, the life of the machine components, quality of the surfaces and dimensional accuracy of the components. A medical femoral knee replacement was selected as the semi-finished component for the experiment, as its surface is a good representative of a complex-shaped surface. This article is limited only to the grinding of maraging steel MS1 with a CBN grinding wheel. The second part of this article is focused on the experiment where the spindle load is evaluated and the results of the experiments are compared.
Práva: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (RTI)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
MT_2019_3_4_43924819.pdf625,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/34922

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD