Title: Karel Jaspers - významná osobnost vědy a filosofie 20. století
Other Titles: Karel Jasper - the significant personality of the science and philosophy of twentieth century
Authors: Šibalová, Barbora
Advisor: Demjančuk, Nikolaj
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3495
Keywords: Karl Jaspers;filosofie;psychopatologie;existencialismus;bytí;otázka viny;existence;svoboda člověka
Keywords in different language: Karl Jaspers;philosophy;psychopathology;existentialism;being;question of fault;existence;freedom of man
Abstract: Prace analyzuje dílo Karla Jasperse a jeho význam v souvislosti se třemi oblastmi díla Karla Jasperse. Představuje jak jeho filosofickou činnost, tak jeho přínos psychiatrické oblasti, zejména psychopatologie a jeho metodologie, kterou v rámci tohoto oboru,využíval. V práci jsou vymezeny a definovány základni Jaspersovo filosofické termíny a kategorie.Dalším zkoumaným aspektem bylo vymezení abnormality v oblasti psychopatologie, která byla vztažena především k vnímání člověka. Posledním aspektem byla politická filosofie Karla Jasperse, reflexe společenské situace i otázka viny německého národa v poválečném období a morální požadavky vznesené Karlem Jaspersem.
Abstract in different language: The work analyses work and contribution of Karl Jaspers as a great personality of the science of the 20th century. The work focuses on three main area of Jaspers's interests and activities: philosophy, psychiatry, within mainly psychopathology and its methodology and also political philosophy of Karl Jaspers. There are basic philosophical terms used by Jaspers defined in the work. The analysis of specification of psychopathology by Karl Jaspers demonstrates how significant this psychiatric work is.The third aspect of Jaspers's works dwell on his political philosophy, its moral requests and also in general on the fault of the german nation after II.World War.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Karl Jaspers.pdfPlný text práce678,77 kBAdobe PDFView/Open
Sibalova Barbora_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,42 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Sibalova Barbora_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordView/Open
Sibalova_Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce381,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.