Title: Udržování historického povědomí a etnické identity ve třech generacích řecké národnostní menšiny
Other Titles: Preserving historical consciousness and ethnic identity in three generations of the Greek national minority
Authors: Poláková, Jana
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2019, roč. 9, č. 1, s. 31-49.
Issue Date: 2019
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/35002
http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2019/09/Memo_2019_web.pdf
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Řecká národnostní menšina;etnická identita;kulturní identita;integrace;rodinná paměť;oral history
Keywords in different language: Greek national minority;ethnic identity;cultural identity;integration;family memory;oral history
Abstract: Studie se zaměřuje na zástupce řecké národnostní menšiny, jejímž základem je generace dětí příchozích na naše území v důsledku občanské války probíhající v letech 1946–1949 v Řecku. V průběhu sedmdesáti let se ze skupiny přijaté ke krátkodobému pobytu stala do naší společnosti trvale integrovaná národnostní menšina. Cílem předkládaného textu je představit některé dílčí výsledky dosud probíhajícího historicko-etnologického výzkumu zaměřeného na rodinnou paměť související s historickými událostmi a udržování etnické identity. Podkladem pro článek byl výzkum probíhající od června do listopadu 2017, při němž bylo pořízeno 19 rozhovorů. S ohledem na věk respondenta obsahovaly osobní nebo zprostředkovaný popis příchodu první a tzv. jedenapůlté generace Řeků do tehdejšího Československa. Dále se otázky dotýkaly aktuálních témat, jako je soužití s majoritní společností, integrace, asimilace a míra zachování původního etnického vědomí, rozvíjení kultury menšiny v minulosti i současnosti, přístup mladé generace k etnicitě své i svých předků, vztah k dřívější a současné vlasti apod. Výběr respondentů směřoval ke zmapování až tří generací několika řeckých rodin žijících v Praze, Severomoravském, Olomouckém a Jihomoravském kraji.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 9, č.1 (2019)
Roč. 9, č.1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polakova.pdf418,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.