Title: Caligae Romanae na severních březích Pondu Euxeinu: několik poznámek k římské expanzi v severovýchodním Černomoří
Authors: Lisový, Igor
Citation: Dějepis XXII: sborník katedry historie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie, 2006, s. 82-91.
Issue Date: 2006
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Sborniky/SbornikXXII.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35775
Keywords: Římská říše;expanze;Černomoří
Keywords in different language: Roman empire;expansion;Black sea area
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Dějepis XXII
Dějepis XXII

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lisovy.pdfPlný text103,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.