Title: Sucho a oheň – přirozená součást života savany
Other Titles: Drought and fire, a natural part of savanna
Authors: Kopp, Jan
Vobruba, Martin
Citation: KOPP, J., VOBRUBA, M. Sucho a oheň – přirozená součást života savany. Geografické rozhledy, 2019, roč. 29, č. 2, s. 22-25. ISSN 1210-3004.
Issue Date: 2019
Publisher: Česká geografická společnost
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36326
ISSN: 1210-3004
Keywords: savana;biom;sucho;miskoncepce;didaktická transformace
Keywords in different language: savanna;biome;drought;misconception;didactic transformation
Abstract: Život savany je typickým příkladem biomu, v němž sucho a oheň určují přirozenou vývojovou dynamiku krajiny. Příspěvek předkládá doporučení pro didaktickou transformaci tématu ve školní výuce. Poukazuje na možné případy miskoncepcí mezi studenty.
Abstract in different language: Savanna's life is a typical example when drought and fire determine the natural development dynamics of the landscape. This paper presents recommendations for the didactic transformation of the topic at school teaching. It points out possible cases of misconceptions among students.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Česká geografická společnost
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
gr2902_kopp.pdf6,4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD