Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSvatoš, Roman
dc.date.accessioned2020-01-27T08:34:03Z
dc.date.available2020-01-27T08:34:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPrávnické listy. 2019, č. 2, s. 17-22.cs
dc.identifier.issn2533-736X
dc.identifier.urihttps://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2019/Pravnicke_listy_19_02_3.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36389
dc.description.abstractV roce 2016 došlo k rekodifikaci přestupkového práva, kdy k 1. 7. 2017 nabyl účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Do tohoto právního předpisu byla včleněna jak problematika odpovědnosti za přestupky fyzických osob, tak odpovědnosti za přestupky právnických osob (podnikajících fyzických osob), ale i procesněprávní úprava. Některá ustanovení tohoto zákona se však jeví jako problematická, konkrétně pokud jde o nestanovení povinnosti správním orgánům při řešení podezření z přestupku právnické osoby zjišťovat konkrétní fyzickou osobu, která jednala za právnickou osobu a která se sama svým jednáním mohla dopustit korespondujícího přestupku.cs
dc.format6 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherFakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwercs
dc.rights© Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plznics
dc.subjectprávnická osobacs
dc.subjectfyzická osobacs
dc.subjectpřestupekcs
dc.subjectzásada legalitycs
dc.subjectzásada oficialitycs
dc.titleOdpovědnost právnických osob za trestné činy vs. přestupky – (ne)zjištění fyzické osoby jednající za právnickou osobucs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn 2016, there was a recodification of an offence law, when the new act of offences and proceedings took effect on the 1st July 2017. The issue of liability of natural persons for offences as well as of legal persons (natural persons doing business) but also procedural regulation were incorporated into this legal regulation. However, some of provisions of this act appear to be problematic, specifically as regards not providing of an obligation for administrative authorities to resolve a suspected offence of legal person, to identify a specific natural person, who presented the legal person and who itself, by its action, could commit a corresponding offence.en
dc.subject.translatedlegal personen
dc.subject.translatednatural personen
dc.subject.translatedoffenceen
dc.subject.translatedprinciple of legalityen
dc.subject.translatedprinciple of officialityen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svatoš.pdfPlný text506,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.